ЗА НАС

RAYCHINOVA & PARTNERS TAX & LAW e изградено от адв. Илонка Райчинова, заместник-министър на Министерство на правосъдието в България в периода 2007 г. – 2009 г. и Началник на „ДДС и Акцизи“ към Министерство на финансите в България в периода 1995 г. – 1999 г., автор на първия хармонизиран Закон за ДДС в България и член на Консултативния съвет към Изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.

Дружеството разполага екип с мултидисциплинарна експертиза, състоящ се от адвокати, юристи, икономисти, данъчни съветници, финансисти, счетоводители, одитори и други партньори - всичките с дългогодишен опит и в процес на постоянно обучение.

Дружеството има специализиран екип в областта на националното, европейско и международно данъчно право, осъществяващ данъчно планиране, консултиране и процесуална защита. Нашите адвокати защитават успешно данъчните права и интересите на нашите клиенти пред националните съдилища, в Съда на Европейския съюз в Люксембург /СЕС/ и пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург /ЕСПЧ/.

Екипът ни е подготвен и обучен да окаже професионална помощ, съдействие и защита срещу действията предприемани от КПКОНПИ за извършване на гражданска конфискация на имуществото на български граждани. Нашите адвокати успешно защитават клиентите и в хода на проверките от КПКОНПИ, и в хода на съдебните производства, образувани по искане на КПКОНПИ.

Дружеството разполага и с екип по търговско право, специализиран в областта на търговските преобразувания: вливания, сливания, отделяния, разделяния и апорти в капитала на търговски дружества. Екипът успешно преструктурира компании и бизнес групи с българско и международно участие.

Дружеството ни предоставя своята специализирана помощ и защита на широк кръг от клиенти, вариращи от големи международни компании, банкови, застрахователни, лизингови институции, браншови асоциации и професионалисти, до физически лица и предприемачи с доходи от цял свят.

Екипът ни се гордее с успеха на големи компании и проекти, на които е бил консултант и адвокат, като например проектът за Разширение на Пристанище Бургас, осъществен от японския Консорциум „Пента оушън“ / “Мицубиши“.

RAYCHINOVA & PARTNERS TAX & LAW e изградено от адв. Илонка Райчинова, заместник-министър на Министерство на правосъдието в България в периода 2007 г. – 2009 г. и Началник на „ДДС и Акцизи“ към Министерство на финансите в България в периода 1995 г. – 1999 г., автор на първия хармонизиран Закон за ДДС в България и член на Консултативния съвет към Изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.

Дружеството разполага екип с мултидисциплинарна експертиза, състоящ се от адвокати, юристи, икономисти, данъчни съветници, финансисти, счетоводители, одитори и други партньори - всичките с дългогодишен опит и в процес на постоянно обучение.

Дружеството има специализиран екип в областта на националното, европейско и международно данъчно право, осъществяващ данъчно планиране, консултиране и процесуална защита. Нашите адвокати защитават успешно данъчните права и интересите на нашите клиенти пред националните съдилища, в Съда на Европейския съюз в Люксембург /СЕС/ и пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург /ЕСПЧ/.

Екипът ни е подготвен и обучен да окаже професионална помощ, съдействие и защита срещу действията предприемани от КПКОНПИ за извършване на гражданска конфискация на имуществото на български граждани. Нашите адвокати успешно защитават клиентите и в хода на проверките от КПКОНПИ, и в хода на съдебните производства, образувани по искане на КПКОНПИ.

Дружеството разполага и с екип по търговско право, специализиран в областта на търговските преобразувания: вливания, сливания, отделяния, разделяния и апорти в капитала на търговски дружества. Екипът успешно преструктурира компании и бизнес групи с българско и международно участие.

Дружеството ни предоставя своята специализирана помощ и защита на широк кръг от клиенти, вариращи от големи международни компании, банкови, застрахователни, лизингови институции, браншови асоциации и професионалисти, до физически лица и предприемачи с доходи от цял свят.

Екипът ни се гордее с успеха на големи компании и проекти, на които е бил консултант и адвокат, като например проектът за Разширение на Пристанище Бургас, осъществен от японския Консорциум „Пента оушън“ / “Мицубиши“.